INNOVATION ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ MODERN
SOLUTIONS
Ժամանակակից
լուծումներ
SMART
TECHNOLOGY
Սմարթ
տեխնոլոգիաներ

Մեր մասին

Հիդրո Սոլյուշնսը հիդրոտեխնիկական կառույցների նախագծմամբ և հսկիչ-չափիչ սարքերի տեղադրմամբ զբաղվող ընկերություն է, որն աչքի է ընկնում իր նորարարական, ժամանակակից, լուծումներով և պրոֆեսիոնալ մոտեցմամբ։

Կազմակերպությունը հիմնադրվել է 2018 թ-ին:

Թիմի կորիզը կազմում են հարուստ փորձով և բարձր որակավորում ունեցող աշխատակիցները։ Մասնագետների մեծ մասն ակտիվորեն ներգրավված են եղել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների առնվազն 25%-ի նախագծման և կառուցման գործընթացին։ Իրականացվել նախագծեր Ռուսաստանում, Ուկրաինայում,  Կիրգիզիայում և մի շարք երկրներում։

Հիդրո Սոլյուշնսը հանդիսանում է շարք հայկական և միջազգային ընկերությունների գործընկեր։

Մենք մեծապես կարևորում ենք ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառումը և անում ենք հնարավորը Հայաստանի Հանրապետության տարածքում նորարարական լուծումների և տեխնոլոգիաների կիրառումը խթանելու համար։

 ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ–  Անձնակազմի զգալի մասն ունի տվյալ բնագավառում նախագծերի իրականացման առնվազն 10-15 տարվա փորձ, ինչպես նաև գործուն մասնակցություն է ունեցալ ՀՀ տարածքում նախագծված և կառուցված նոր փոքր հիդրոէլեկտրակայանների ավելի քան 25 տոկոսին: 

Աշխատանքային գործընթացի հիմնական քայլերը-Ելակետային տվյալների մշակում, տեղազննում , ուսումնասիրություններ, հաշվարկներ, նախագծային աշխատանքներ, հսկիչ-չափիչ սարքերի տեղադրում, խորհրդատվություն, օգնություն:

Շուկան– Փոքր ՀԷԿ-երի նախագծում: Պատվարներում և այլ հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներում հսկիչ-չափիչ և սեյսմիկ սարքերի տեղադրում (պյեզոմետրեր, կարանաչափեր, ինկլինոմետրեր, ճոճաչափեր, ֆիլտրացիոն հոսքի չափման հոսքաչափ-մակարդակաչափեր, թունելներում բազնաճառագայթ գերճշգրիտ հոսքաչափերի տեղադրում):

Խնդիրներ, որ  ցանկանում են  լուծել մեզ դիմող  հաճախորդները – Ֆիլտրացիոն, ջրատնտեսական, էկոնոմիկ և կայունության հաշվարկներ, ֆինանսական արդյունավետության անալիզ, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների նախագծում, խորհրդատվություն, թերութունների վերացում, գործարար ծրագրերի կազմում, սարքերի տեղադրում:

ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ -Նորարական և ժամանակակից   լուծումների օգտագործում

Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

4 ջրամբարների և օրական կարգավորման ջրամբարի հիմնական և օժանդակ փականների բարձրացնող մեխանիզմների ավտոմատացման և դրանց հեռահար կառավարման համակարգի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման նախագծի մշակում

Հողային պատվարների կայունության բարձրացմանն և հիդրոտեխնիկական կառույցների վերականգնմանն ուղղված նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ

Մեծ տրամագծով խողովակաշարերում և թունելներում բազմաճառագայթ ակուստիկ հոսքաչափերի տեղադրման նախագիծ և տեղադրում՝ հաշվի առնելով միջազգային փորձն ու CEI IEC 41 ստանդարտի պահանջները

Գործընկերներ

Կապ