Պատվարների, թունելների, մեծ տրամագծով խողովակների և այլ հիդրավլիկ կառույցների վրա կառավարման և չափիչ -ստուգիչ սարքերի նախագծում և տեղադրում

  • Պյեզոմետրեր
  • կարանաչափեր, 
  • ինկլինոմետրեր,
  •  ճոճաչափեր, 
  • ֆիլտրացիոն հոսքի չափման հոսքաչափ-մակարդակաչափեր, 
  • մակարդակաչափեր
  • հոսքաչափեր
  • թունելներում բազնաճառագայթ գերճշգրիտ հոսքաչափերի
  • Սեյսմիկ սարքեր