Բիզնես պլանների, սխեմաների պատրաստում, տեխնիկատնտեսական հիմնավորում

Ծրագրի նախագծման հիմնական խնդիրն է հիմնավորել փոքր ՀԷԿ-երի կառուցման տեխնիկատնտեսական արդյունավետությունը (իրագործելիությունը) և շահութաբերությունը: Որպես նախնական տվյալներ օգտագործում են ինժեներական հետազոտությունների (գեոդեզիական, երկրաբանական, հիդրոլոգիական-էկոլոգիական) եզրակացությունները։